background

Samen houden we Salland mooi

Het Sallandse landschap is mooi. Stichting Kostbaar Salland zet zich voor behoud, herstel en ontwikkeling van Salland, toegespitst op natuur, landschap en cultuurhistorie. Twee belangrijke activiteiten krijgen op dit moment veel aandacht:

Herstel, aanleg en behoud van landschapselementen.

Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, maar ook aan knotbomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap. Grondeigenaren die deze landschapselementen willen onderhouden kunnen zich voor 21 jaar verzekeren van een jaarlijkse vergoeding van Stichting Kostbaar Salland. Voor aanleg en herstel zijn eenmalige vergoedingen beschikbaar. Deze regeling heet Groene en Blauwe Diensten. Op dit moment zijn de beschikbare budgetten voor de periode 2009 - 2015 geheel besteed. Er zijn 260 contracten gesloten. Nieuwe belangstellenden komen op een wachtlijst. We zijn in overleg met o.a. gemeenten en de provincie Overijssel over een vervolg-regeling. 

Ontwikkeling als streekfonds voor Salland.

De stichting wil de kwaliteiten van het Sallandse cultuurlandschap bevorderen en financieren. Daartoe verwerft zij financiele middelen van particulieren en bedrijven, giften en schenkingen. Een belangrijke bijdragemogelijkheid is de Rabo StreekRekening. De stichting Kostbaar Salland wil projecten mogelijk maken gericht op de kernkwaliteiten van Salland: de groene kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit, de cultuurhistorische eigenheid van en de samenwerking in het gebied.

 

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer