Samen houden we Salland mooi

Het Sallandse landschap is mooi. Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van Salland, toegespitst op natuur, landschap en cultuurhistorie. Onze belangrijkste activiteiten:

Herstel, aanleg en beheer van landschapselementen.

Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, maar ook aan knotbomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap.

In de afgelopen jaren hebben 260 grondeigenaren een contract gesloten met Kostbaar Salland. Zij hebben zich verplicht om gedurende 21 jaar hun landschapselementen te onderhouden. Voor deze "groene dienst" aan de samenleving krijgen zij van Kostbaar Salland een jaarlijkse bijdrage in de kosten. In de vorm van enkele pilots gaan we in 2017 en 2018 ervaring opdoen met een nieuwe wijze van werken. Daarbij zal vooral een buurtgerichte aanpak (samen sterk voor het belang van natuur) prioriteit krijgen. Meldt u zich aan (zie contactpagina) als u belangstelling hebt! 

Samenwerken aan een vitaal en mooi Sallands platteland.

Met instellingen als IJssellandschap, Landschap Overijssel, LTO-Salland, het waterschap en anderen maken we ons sterk voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige omgeving. We participeren in de Salland Deal en doen mee aan De Kracht van Salland.

Stimuleren van initiatieven

Hebt u ideeën of suggesties voor projecten? Laat het ons weten. We ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan een mooi groen Salland.

Meedoen

Meedoen

Doe ook mee. Stichting Kostbaar Salland helpt grondeigenaren met herstel, aanleg en behoud van karakteristieke landschapselementen. We zijn dit najaar 2017 bezig nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning voor te bereiden. Dus meldt u zich aan als u interesse hebt. Zie contact.

lees verder »
Mooier maken van erven

Mooier maken van erven

U bent eigenaar van een erf in het buitengebied. U wilt dat erf mooier maken met inheems en streekeigen plantmateriaal. Dan is de actie van Landschap Overijssel "Erven in Salland" iets voor u!

lees verder »
Schouw op de Pothaar

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van Bathmen. Een tiental eigenaren van landschapselementen uit de omgeving, allen met een contract groene diensten, is op pad gegaan om samen het uitgevoerde beheer te bekijken en te bespreken.

lees verder »
Kennisbank

Kennisbank

Niet iedereen snoeit regelmatig bomen of knipt heggen. Een veel voorkomende vraag is ook hoe poelen moeten worden onderhouden. De kennisbank van Landschap Overijssel helpt u op weg.

lees verder »