background

Groene en Blauwe Diensten

Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor herstel, aanleg en behoud van typisch Sallandse landschapselementen. Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, elzensingels en zomen, maar ook knotbomen, solitaire bomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Of denk aan grienden, geriefhoutbosjes, rasters en poelen. En ook paden en routes horen hierbij.

Herstel, aanleg en behoud van deze landschapselementen noemen we Groene en Blauwe Diensten. Eigenaren die deze diensten leveren kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. De stichting geeft een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen, en gedurende 21 jaar een jaarlijkse vergoeding voor behoud en beheer. In het kader van de interim-regeling 2014-2015 hebben de eigenaren ook een eigen bijdrage betaald.

Onder meedoen leest u alles over wat het betekent om mee te doen aan Groene en Blauwe Diensten en over hoe eenvoudig dat in zijn werk gaat.

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer