background

Poelen

Poelen zijn ondiepe watertjes, gevuld met grond- en regenwater. Vroeger dienden de poelen vooral als drinkplaats voor het vee. Tegenwoordig zijn poelen een voortplantingsplek voor amfibieën, vissen, libellen en andere insecten. Ook zijn het voedsel-, drink- en badplekken voor (jonge) weidevogels en zoogdieren, zoals vleermuizen. Op de oevers is een grote verscheidenheid aan planten.

Door de aanleg van nieuwe poelen kan het netwerk van poelen versterkt worden en kunnen bijvoorbeeld amfibieën zoals de knoflookpad van poel naar poel trekken. Ook zijn poelen goed voor de recreatieve waarde van een gebied.

Goed beheer van de poel houdt in dat de oeverrand jaarlijks wordt gemaaid, waterplanten en andere opslag van beplanting worden verwijderd, en de poel eens in de tien jaar wordt gebaggerd. Ook wordt de poel deels afgeschermd voor vee.

Stichting Kostbaar Salland vergoedt duurzaam beheer van deze en andere landschapselementen aan grondeigenaren in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Neem contact met de stichting op voor meer informatie of een aanmeldformulier.

poel

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer