background

 

De stichting Kostbaar Salland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarvoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften. U kunt bijvoorbeeld uw giften aan SKS aftrekken van uw belasting. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op (zie subpagina bestuur).

Conform de regels van de Belastingdienst vermelden we hieronder de relevante gegevens van de stichting:

1. Naam: stichting Kostbaar Salland

2. RSIN-nummer: 821266652

3. Adres: De Haere, Haereweg 4, 8121 PJ OLST

4. Doelstelling: 1. De stichting heeft ten doel a) het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap, in het bijzonder de Sallandse landschapselementen, door middel van het verwerven, beheren en uitkeren van gelden ten behoeve van het beheer hiervan; uitgesloten zijn landschapselementen in eigendom van overheden. b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 3. Het werkgebied van de stichting is Salland. (tekst uit de statuten).

5. Hoofdlijnen beleidsplan: deze staan beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende rapport Kostbaar Salland, alsmede in het werkdocument toekomstvisie.

6. Functie en namen bestuurders: deze staan beschreven op de subpagina bestuur.

7. Beloningsbeleid: de bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

8. Verslag en financiele verantwoording: zie de subpagina jaarverslagen.

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer