background

Financiën

In het landschapfonds Kostbaar Salland komen gelden voor landschapsbeheer samen van de Stichting IJssellandschap en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarnaast hebben Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Landschap Overijssel bijgedragen specifiek voor Dortherhoek. De provincie Overijssel heeft eveneens substantieel bijgedragen aan het landschapsfonds. In 2015 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor het landschapsfonds. Deze bijdragen zijn afkomstig van provincie Overijssel, gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer en van Landschap Overijssel. Daarnaast betalen eigenaren een eigen bijdrage. De beschikbare middelen voor 2009 - 2015 zijn geheel besteed. Er is een wachtlijst. 

Aan het streekfonds dat Kostbaar Salland ook is, kunnen particulieren en ondernemers bijdragen en daarmee aan het mooie Sallandse landschap. Dat kan via giften, maar ook door een streekrekening Salland te openen bij de Rabobank.

Stichting Kostbaar Salland is verantwoordelijk voor het fondsbeheer. De omvang van het fonds voor de periode van 21 jaar is, gerekend vanaf 2009, ca. tien miljoen euro.

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer