background

Salland heeft bijzondere kwaliteiten, niet in de laatste plaats vanwege de mooie natuurgebieden, prachtige bossen en zeker ook de karakteristieke landschapselementen. Houtwallen, knotwilgen, mooie solitaire bomen en boomgroepen, boomgaarden enz., enz. Ook het cultureel erfgoed maakt Salland bijzonder, waarbij je kunt denken aan prachtige boerderijen, mooie kerkpaden, fraaie landgoederen met karakteristieke bebouwing en lanen. Kortom: Salland heeft een eigen identiteit die het waard is om in stand te houden én te ontwikkelen.

Streekfonds

Stichting Kostbaar Salland (SKS) als streekfonds zet zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van Salland, toegespitst op natuur, landschap en cultureel erfgoed. Het streekfonds verwerft daartoe financiële middelen om deze vervolgens in te zetten voor behoud, herstel en ontwikkeling van het Sallandse landschap. Daarbij voert SKS niet zelf de werkzaamheden uit, maar ondersteunt zij particuliere eigenaren, verenigingen, stichtingen en instellingen.

De SKS heeft zich in de afgelopen zes jaar bewezen door ruim 10 miljoen euro in te zetten voor het behoud, het herstel en het beheer van karakteristieke landschapselementen in Salland, die eigendom zijn van particulieren (boeren, landgoederen, stichtingen). Die financiële middelen in het kader van de regeling Groene en Blauwe Diensten werden beschikbaar gesteld door de provincie, door de drie Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de stichting IJssellandschap.

 

Uitgelicht

Schouw op de Pothaar

Op 16 september 2017 heeft de stichting Kostbaar Salland een schouw uitgevoerd in de omgeving van... lees meer

Jaarverslag 2016

Het bestuur van Kostbaar Salland heeft het jaarverslag over 2016 vast gesteld. U kunt het... lees meer

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Stichting Kostbaar Salland wil het bestuur versterken. We komen graag in contact met mensen die... lees meer