Samen houden we Salland mooi

Het Sallandse landschap is mooi. Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van Salland, toegespitst op natuur, landschap en cultuurhistorie. Onze belangrijkste activiteiten:

Herstel, aanleg en beheer van landschapselementen.

Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, maar ook aan knotbomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap.

Samenwerken aan een vitaal en mooi Sallands platteland.

Met instellingen als IJssellandschap, Landschap Overijssel, LTO-Salland, het waterschap en anderen maken we ons sterk voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige omgeving. We participeren in de Salland Deal en doen mee aan De Kracht van Salland.

Stimuleren van initiatieven

Hebt u ideeën of suggesties voor projecten? Laat het ons weten. We ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan een mooi groen Salland.

Contract Okkenbroek Lettele getekend

Contract Okkenbroek Lettele getekend

Kostbaar Salland heeft met de stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele op 26 september 2019 een buurtcontract getekend. Het begin van langjarig beheer van mooie landschapselementen samen met eigenaren in die omgeving.

lees verder »
Op pad

Op pad

De gemeenteraad, college van B&W en directie van de gemeente Deventer hebben op 4 september 2019 de start van het politieke seizoen in het teken gezet van Waarden van het Landschap. Op 27 september 2019 gingen gemeenteraad en college van B&W Olst-Wijhe ook op pad om het fraaie landschap in de omgeving van Wijhe te bezoeken.

lees verder »
Uitvoering pilot landschapsbeheer van start!

Uitvoering pilot landschapsbeheer van start!

De provincie Overijssel heeft het bidbook Salland geaccepteerd en een subsidiebijdrage van bijna 1 miljoen euro toegezegd voor het langjarig beheer van onze mooie landschapselementen.

lees verder »
Kennisbank

Kennisbank

Niet iedereen snoeit regelmatig bomen of knipt heggen. Een veel voorkomende vraag is ook hoe poelen moeten worden onderhouden. De kennisbank van Landschap Overijssel helpt u op weg.

lees verder »