Samen houden we Salland mooi

Het Sallandse landschap is mooi. Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van Salland, toegespitst op natuur, landschap en cultuurhistorie. Onze belangrijkste activiteiten:

Herstel, aanleg en beheer van landschapselementen.

Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, maar ook aan knotbomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap.

Samenwerken aan een vitaal en mooi Sallands platteland.

Met instellingen als IJssellandschap, Landschap Overijssel, LTO-Salland, het waterschap en anderen maken we ons sterk voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige omgeving. We participeren in de Salland Deal en doen mee aan De Kracht van Salland.

Stimuleren van initiatieven

Hebt u ideeën of suggesties voor projecten? Laat het ons weten. We ondersteunen graag initiatieven die bijdragen aan een mooi groen Salland.

PILOT LANDSCHAPSBEHEER 2.0 

We zijn het project Landschapsbeheer 2.0 Salland gestart. Meer informatie vindt u hier

Meedoen

Meedoen

Doe ook mee. Stichting Kostbaar Salland helpt grondeigenaren met herstel, aanleg en behoud van karakteristieke landschapselementen. Dus meldt u zich aan als u interesse hebt. Zie contact.

lees verder »
Pilot landschapsbeheer op weg

Pilot landschapsbeheer op weg

We zijn in januari voortvarend aan de slag gegaan met het inventariseren van initiatieven op het gebied van ontwikkeling, behoud en beheer van het landschap. Fase twee van de pilot is nu aan de orde.

lees verder »
Impuls landschapsbeheer

Impuls landschapsbeheer

De provincie Overijssel heeft een eenmalige regeling "Kwaliteitsimpuls voor het landschap" open gesteld.

lees verder »
Kennisbank

Kennisbank

Niet iedereen snoeit regelmatig bomen of knipt heggen. Een veel voorkomende vraag is ook hoe poelen moeten worden onderhouden. De kennisbank van Landschap Overijssel helpt u op weg.

lees verder »