Ja, wij willen graag de Groene Salland Cheque!

Wilt u weten hoe het werkt, waar u een bijdrage voor kunt vragen, waar op gelet wordt bij de beoordeling en wanneer er een besluit wordt genomen? De spelregels voor de aanvraag kunt u lezen in deze pdf.

Praktische informatie van de aanvrager, beantwoord onderstaande vragen.


Geef kort en duidelijk antwoord op onderstaande vragen.

5a. Wanneer start je met uitvoering? (Uiterlijk 6 maanden na toekenning).
5b. Wanneer is het klaar? (Uiterlijk 12 maanden na toekenning).
7. Waar is het gesitueerd? (Locatie aanklikken op de kaart)
Lat: Lng:

KOSTEN

Wat zijn de begrote kosten om je initiatief uit te voeren? (afgerond op hele euro's)
Het gaat hier om bedragen die je feitelijk moet betalen, dus niet om bijvoorbeeld vrijwilligersuren.
(Kun je de BTW terugvragen van de Belastingdienst: noem dan de bedragen exclusief BTW).

Materiaalkosten:


Uren (kosten voor inhuur van anderen):


Andere kosten (bijvoorbeeld plantmateriaal):


TOTAALBEDRAG aan KOSTENBATEN

Hoe worden de kosten betaald? Hoe is de financiering van je initiatief?

Hoeveel vraag je aan voor de Groen Salland Cheque? (maximaal 50% van de kosten, max € 500,-)

Hoeveel betaal je zelf in euro’s? (Dus los van vrijwilligersuren)

Hoeveel betalen anderen?
Van wie komt deze bijdrage?
Geef aan wat hiervan al is toegezegd.TOTAALBEDRAG aan BATEN

(dit zou hetzelfde bedrag moeten zijn als het totaalbedrag aan kosten)


Naast bijdragen in geld zijn er ook andere manieren om bij te dragen, zodat het initiatief voor elkaar komt. Denk aan inzet van vrijwilligers, bijdragen in natura (gratis advies bijvoorbeeld, of spullen), kosten besparen door gebruik van tweedehands spullen, enzovoorts.


Delen en samen leren

  • Ben je bereid om anderen te laten leren van wat jullie hebben gedaan? Bijvoorbeeld als een groep bij jullie wil komen kijken, of door een keer iets te vertellen bij een bijeenkomst van anderen?

Handtekeningen (twee personen)