Nieuws

Pilot landschapsbeheer op weg
22-04-2019

We zijn in januari voortvarend aan de slag gegaan met het inventariseren van initiatieven op het gebied van ontwikkeling, behoud en beheer van het landschap. Fase twee van de pilot is nu aan de orde.

lees verder »


Sallander, u wordt gezocht!
22-02-2019

Kostbaar Salland is namens de partners in de Salland Deal op zoek naar initiatiefnemers in het onderhoud van het Sallandse landschap voor het project Landschapsbeheer 2.0 Salland. In dit project wordt een methode voor langdurig landschapsbeheer verkend.

lees verder »


Pilot Landschapsbeheer 2.0
05-02-2019

Bent u actief in het onderhoud van het Sallandse landschap? Dan zoeken we U!

lees verder »


Groene samenwerking in Luttenberg
20-12-2018

Kleine bosjes, houtwallen en singels worden in Luttenberg langjarig goed beheerd.

lees verder »


Nieuw Sion en beheer landschapselementen
19-12-2018

Stichting Nieuw Sion committeert zich de komende 21 jaar aan het beheer en onderhoud van enkele unieke landschapselementen behorende bij Klooster Nieuw Sion. Hiervoor is op 14 december 2018 met Stichting Kostbaar Salland in de Abtskamer het contract ondertekend.

lees verder »


Nieuwe contracten
19-12-2018

In de afgelopen periode heeft Kostbaar Salland enkele nieuwe contracten afgesloten ter grootte van bijna zes hectare. Een buurtcontract in Luttenberg met acht eigenaren, een contract met de stichting Nieuw Sion en een contract met landgoed De Pothaar.

lees verder »


Sterrebos De Pothaar
16-11-2018

Vrijdag 16 november 2018 heeft de waarnemend burgemeester van Deventer, de heer Ron K├Ânig, het Sterrebos op het landgoed De Pothaar geopend.

lees verder »


Landschap in Overijssel
11-09-2018

Drie landschapsfondsen in Overijssel hebben een landschapsmanifest opgesteld. Bedoeld als inspiratiebron voor politieke partijen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor Provinciale Staten in maart 2019.

lees verder »


Landschapsbeheer 2.0
13-09-2018

Zoeken naar nieuwe wegen voor een duurzaam landschapsonderhoud. Dat is de opdracht die we ons hebben gesteld in de pilot die in Salland van start is gegaan.

lees verder »


Impuls landschapsbeheer
27-04-2019

De provincie Overijssel heeft een eenmalige regeling "Kwaliteitsimpuls voor het landschap" open gesteld.

lees verder »