Groene samenwerking in Luttenberg | 20-12-2018

Kleine bosjes, houtwallen en singels worden in Luttenberg langjarig goed beheerd.

Stichting Groen Luttenberg, de gemeente Raalte en de stichting Kostbaar Salland slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van kleine landschapselementen in Luttenberg, zoals houtwallen bosjes en singels. Een unieke samenwerking in Raalte. Op 19 december 2018 is een contract getekend voor de uitvoering van het onderhoud voor de komende 21 jaar. Wethouder Wout Wagenmans onderschrijft het grote belang van deze onderlinge samenwerking: "Samenwerken voor het behoud en versterken van het landelijk gebied is van grote waarde, zeker met het oog op alle veranderingen die eraan zitten te komen, zoals verdere schaalvergroting in de landbouw". Erwin Langkamp, voorzitter van Groen Luttenberg is blij met deze impuls. Buurtbewoners en eigenaren van landschapselementen hebben zich verenigd in Groen Luttenberg. Dit contract past voor Kostbaar Salland geheel in de doelstelling om minimaal 50% van de landschapselementen in Salland langjarig te beheren. De eigenaren betalen zelf 25% van de kosten, de overige 75% worden betaald door de gemeente Raalte en Kostbaar Salland. 

Op de foto van links naar rechts wethouder Wout Wagenmans van Raalte, Gerard Jutten vicevoorzitter Kostbaar Salland en Erwin Langkamp, voorzitter Groen Luttenberg. 

Delen:

« Terug naar het overzicht