Landschapsbeheer 2.0 | 13-09-2018

Zoeken naar nieuwe wegen voor een duurzaam landschapsonderhoud. Dat is de opdracht die we ons hebben gesteld in de pilot die in Salland van start is gegaan.

In de periode december 2018 - augustus 2019 realiseren we een pilot in Salland. Een project waarin we op zoek gaan naar kansrijke en succesvolle nieuwe werkwijzen, gericht op aanleg, herstel en langjarig beheer van landschapselementen. Dat doen we samen met partners in de Salland Deal: Landschap Overijssel, LTO-Salland, Agrarische Natuurvereniging Groen Salland, IJssellandschap, Pachtersvereniging Deventer e.o., Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer, provincie Overijssel. De provincie heeft deze pilot mogelijk gemaakt door een substantiële financiële bijdrage. 

In de periode van 2009-2015 maakten we succesvol gebruik van de regeling Groen Blauwe Diensten. Ruim 250 ha aan landschapselementen zijn onder contract gebracht, waarmee het beheer voor 21 jaar is verankerd. Helaas bestaat die regeling niet meer. We zijn nog lang niet klaar in Salland en zijn daarom op zoek naar nieuwe werkwijzen. Eelerwoude helpt ons bij deze pilot. 

Binnenkort hoort u meer over deze pilot en de activiteiten die we in dat kader oppakken. 

Delen:

« Terug naar het overzicht