Nieuw Sion en beheer landschapselementen | 19-12-2018

Stichting Nieuw Sion committeert zich de komende 21 jaar aan het beheer en onderhoud van enkele unieke landschapselementen behorende bij Klooster Nieuw Sion. Hiervoor is op 14 december 2018 met Stichting Kostbaar Salland in de Abtskamer het contract ondertekend.

Stichting Kostbaar Salland gaat dit contract met Nieuw Sion aan omdat zij grote waarde hecht aan initiatieven die gericht zijn op behoud en beheer van het Sallandse landschap. Daarnaast merkt zij op dat het werk van de vrijwilligers van Klooster Nieuw Sion bijdraagt aan behoud van de mooie toegangslaan, de berceau, enkele heggen en het hoogstamfruit. Elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de omgeving. Verder waardeert stichting Kostbaar Salland het extra dat Klooster Nieuw Sion ook elders financiële middelen voor het groen heeft verworven.
Het beheer van genoemde landschapselementen vraagt om een lange adem. Dat is de reden dat het contract een looptijd kent van 21 jaar met een jaarlijkse bijdrage vanuit stichting Kostbaar Salland. De speerpunten uit het contract betreffen de berceau en de toegangslaan.

De werkgroep Natuur van Klooster Nieuw Sion werd vertegenwoordigd door de vrijwilligers Gerben Visser en Bob Maks. Zij zijn bijzonder content met het afgesloten contract. Het stelt hen namelijk mede in staat om de natuur behorende bij Klooster Nieuw Sion te onderhouden en beheren om van blijvende betekenis te zijn voor het Sallandse landschap.

 Foto: Van links naar rechts: Godelieve Pieper, Egbert Gritter, Bob Maks, Gerben Visser (vertegenwoordigers bestuur en werkgroep Natuur van Nieuw Sion), Annemiek Haven en Gerard Jutten (bestuur stichting Kostbaar Salland). Fotograaf: Harry Mulder

Delen:

« Terug naar het overzicht