Nieuwe contracten | 19-12-2018

In de afgelopen periode heeft Kostbaar Salland enkele nieuwe contracten afgesloten ter grootte van bijna zes hectare. Een buurtcontract in Luttenberg met acht eigenaren, een contract met de stichting Nieuw Sion en een contract met landgoed De Pothaar.

Ondanks dat er nog geen nieuwe provinciale regeling is voor landschapsbeheer, gaan we als stichting Kostbaar Salland door met het stimuleren van langjarig beheer van onze mooie landschapselementen. Dat leidt in incidentele situaties tot mogelijkheden voor een nieuw contract. Een contract waarin voor 21 jaar afspraken worden gemaakt met de eigenaren. De eigenaren betalen altijd een deel van de onderhoudskosten zelf. 

In Bathmen betreft dat het initiatief van mevrouw Paalman op het landgoed De Pothaar.

De stichting Nieuw Sion te Diepenveen heeft het voormalige klooster overgenomen, inclusief een aantal belangwekkende groene onderdelen: een lange laan, een prachtige berceau en heggen. Het onderhoud daarvan wordt nu mede mogelijk gemaakt door Kostbaar Salland.

In Luttenberg zijn een aantal eigenaren al vele jaren actief om hun landschapselementen te behouden en goed te onderhouden. Veel mensen en bezoekers in de omgeving genieten daar ook van.  In de vorm van een gezamenlijk buurtcontract hebben de acht eigenaren met de stichting Kostbaar Salland een contract gesloten voor 21 jaar. Zij ontvangen een bijdrage voor een deel van de kosten van onderhoud omdat zij een groene dienst aan de samenleving leveren. De gemeente Raalte en Kostbaar Salland betalen die bijdrage.  

Deze drie contracten omvatten samen bijna zes hectare groen: houtwallen, bosjes, heggen, etc. Al met al een belangrijke uitbreiding van het areaal. 

Delen:

« Terug naar het overzicht