Pilot landschapsbeheer 2.0 naar de volgende fase | 03-09-2019

Het bidbook landschapsbeheer 2.0 Salland is aan de provincie aangeboden. Zodra de provincie hierop groen licht geeft kan de volgende fase van start.

Vanaf begin 2019 is Eelerwoude aan de slag gegaan met de pilot landschapsbeheer 2.0 Salland. We zijn op zoek gegaan naar initiatieven die een nieuwe werkwijze landschapsbeheer concreet kunnen maken. In vier deelgebieden hebben mensen hun ideeën en plannen aangegeven. Dat betreft Lettele, Olst-Zuid, Heino-Raalte en omgeving Lierderholthuis. 

De kansen en mogelijkheden voor langjarig beheer van bestaande en nieuwe landschapselementen zijn beschreven. Aan de provincie Overijssel de vraag dit financieel mede mogelijk te maken. Zodra daar groen licht op is gaan we samen met initatiefnemers, gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met de verdere uitwerking. Het is onze ambitie om 45-50 ha aan landschapselementen onder beheer te brengen. Met de eigenaren worden afspraken gemaakt over het beheer en daar stellen we een bijdrage in de kosten tegenover.

Wordt vervolgd!

Delen:

« Terug naar het overzicht