Pilot Landschapsbeheer 2.0 | 05-02-2019

Bent u actief in het onderhoud van het Sallandse landschap? Dan zoeken we U!

In Salland zijn er veel groepen actief om het landschap door te geven aan de volgende generatie. Hetzij door het onderhoud van landschapselementen, het aanleggen van landschapselementen of het co-financieren van het onderhoud. De energie van al deze mensen is indrukwekkend. Dit willen in de toekomst vasthouden! Daarom zijn we het project ‘Landschapsbeheer 2.0 Salland’ gestart. In twee pilotgebieden gaan we aan de slag met het ondersteunen van het landschapsonderhoud.

Samen het Sallandse landschap onderhouden

Onderhoudt u landschapselementen, zoals houtwallen of heggen? U bent niet de enige. Veel Sallanders zetten zich hiervoor in. Door veranderingen van (provinciale) budgetten, wordt het duurzaam in stand houden van het landschap echter bedreigd. Daarom moeten we ons verbinden en zo versterken. Dit doen we door de verbinding te leggen tussen instellingen en personen die actief zijn in landschapsonderhoud. Zo leren we van elkaar en zetten we succesvolle alternatieve financieringen op.

Stap 1: initiatieven in kaart brengen

In stap 1 brengen we alle actievelingen in het landschapsbeheer in Salland in kaart willen. Bent u zo’n actieveling? Meld u dan aan!

Door u aan te melden, kunnen we kijken hoe we u kunnen ondersteunen of kunnen verbinden met andere interessante partijen in het landschap. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het aanboren van inkomsten voor uw onderhoud of interessante samenwerkingsmogelijkheden. Aan de hand van de aanmeldingen hopen we inzicht te krijgen in waar de initiatieven zich bevinden.

Stap 2: Aan de slag in twee pilotgebieden

Op basis van de aanmeldingen kiezen we eind februari twee pilotgebieden. In deze pilotgebieden zoomen we in op initiatieven die elkaar kunnen versterken. Ook kijken we naar het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Kortom, in enkele maanden is er energie en tijd beschikbaar om uw initiatief te ondersteunen.

Stap 3: Ondersteuning vragen

Zomer 2019 biedt de Salland Deal een ‘bidbook’ aan bij de provincie Overijssel en haar partners. In dit bidbook staan alle concrete maatregelen en behoeften van initiatieven op het gebied van landschapsbeheer. Een financiële paragraaf maakt helder wat de pilotgebieden nodig hebben om het landschap langjarig te beheren en welke inkomsten realiseerbaar zijn. Ook doen we aanbevelingen voor andere gebieden, die geen pilotgebied zijn geworden.

Om dit voor u voor elkaar te boksen, moeten we van uw bestaan afweten. Geef u daarom op via info@kostbaarsalland.nl o.v.v. Landschapsbeheer 2.0 Salland. Zet uw naam, omschrijving van uw initiatief en telefoonnummer in de mail (voor 25 februari). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

Delen:

« Terug naar het overzicht