Uitvoering pilot landschapsbeheer van start! | 07-11-2019

De provincie Overijssel heeft het bidbook Salland geaccepteerd en een subsidiebijdrage van bijna 1 miljoen euro toegezegd voor het langjarig beheer van onze mooie landschapselementen.

Fantastisch nieuws!

Deze zomer heeft Kostbaar Salland een bidbook aangeboden aan de provincie Overijssel. In dat bidbook zijn de kansen en mogelijkheden voor langjarig beheer van bestaande en nieuwe landschapselementen beschreven. In vier deelgebieden hebben enthousiaste mensen hun ideeën en plannen aangegeven. Dat betreft Lettele, Olst-Zuid, Heino-Raalte en de omgeving Lierderholthuis (Land van Waarde). Het is onze ambitie om samen met al die enthousiaste mensen in Salland 45-50 ha aan landschapslementen langjarig te gaan beheren. Ons mooie landschap blijft niet vanzelf mooi, maar vraagt periodiek onderhoud. Soms is herstel nodig. Waar mogelijk gaan we nieuwe landschapselementen aanleggen. 

De provincie steunt onze ambitie met een forse subsidiebijdrage. Nu gaan we samen met initatiefnemers, gemeenten en andere betrokkenen de uitvoering voorbereiden. Plannen worden concreet uitgewerkt. We gaan aan de slag om de nog benodigde cofinanciering te realiseren. En daarna gaat het beheer en onderhoud van start, waarbij we streven naar afspraken voor 21 jaar beheer!   

Wordt vervolgd.

Delen:

« Terug naar het overzicht