Contract Okkenbroek Lettele getekend | 26-09-2019

Kostbaar Salland heeft met de stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele op 26 september 2019 een buurtcontract getekend. Het begin van langjarig beheer van mooie landschapselementen samen met eigenaren in die omgeving.

Tal van enthousiaste eigenaren van landschapselementen in de omgeving Lettele en Okkenbroek hebben zich verplicht om samen zorg te dragen voor aanleg, herstel en langjarig beheer (21 jaar) van landschapselementen. Met elkaar de schouders eronder, opdat heggen, knotwilgen, houtwallen en boomgaarden goed worden onderhouden en mooi blijven. 

In de buurt is daarvoor een aparte stichting opgericht OL2: stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele. Zij zijn de contractpartner van Kostbaar Salland. Bij de uitvoering wordt de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland betrokken. 

Een prachtige ontwikkeling. Komende winter wordt een tweede contract gesloten met een nieuwe groep participanten onder de vleugels van OL2. Er is veel belangstelling! 

Kostbaar Salland zorgt voor de financien, wat mede mogelijk is door een forse bijdrage van de gemeente Deventer en een bijdrage van Raalte (enkele elementen liggen net op grondgebied van Raalte). 

Op de foto tekent Gerard Jutten (voorzitter Kostbaar Salland) met links Elleke Brinkman (voorzitter OL2) en rechts Pedro Aarnink (secretaris OL2) 

Delen:

« Terug naar het overzicht