Impuls landschapsbeheer | 27-04-2019

De provincie Overijssel heeft een eenmalige regeling "Kwaliteitsimpuls voor het landschap" open gesteld.

De provincie Overijssel heeft vrijdag 19 april jl. een subsidieregeling gepubliceerd met als titel “Kwaliteitsimpuls voor het landschap”. Deze eenmalige regeling voor 2019 is bedoeld voor grondeigenaren en erfpachters, die willen investeren in aanleg, herstel en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. U dient de subsidieaanvrage zelf aan te vragen bij de provincie.

Zie de website van de provincie voor nadere informatie.

 https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/kwaliteitsimpuls 

De stichting Kostbaar Salland is zelf geen partij in deze eenmalige subsidieregeling. Deze eenmalige impuls staat geheel los van de plannen die we ontwikkelen in het kader van de pilot landschapsbeheer 2.0. Ook is er geen link met onze bestaande regelingen voor landschapsbeheer.

Dat neemt niet weg dat u zelf mogelijk uw voordeel kunt doen met deze subsidiemogelijkheid ten gunste van de kwaliteit van het Sallandse landschap.

Enkele kernpunten uit de regeling:

-        Alleen voor grondeigenaren en erfpachters.

-        Het aanleg en herstelwerk moet in 2019 plaatsvinden

-        90% subsidie in de kosten van aanleg en herstel en 25% subsidie voor 10 jaar beheer

-        Minimaal een subsidie van € 10.000, maximaal € 200.000 (voor landbouwondernemingen maximaal € 20.000). Er is eenmalig € 750.000,--        beschikbaar voor heel Overijssel

-        Afwikkeling van aanvragen in volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt…) vanaf 23 april 2019.  

Voor nadere informatie over deze subsidieregeling dient u zich te wenden tot de provincie Overijssel.

Delen:

« Terug naar het overzicht