Op pad | 05-09-2019

De gemeenteraad, college van B&W en directie van de gemeente Deventer hebben op 4 september 2019 de start van het politieke seizoen in het teken gezet van Waarden van het Landschap.

In een geanimeerde sfeer heeft een groep van 50 raadsleden, wethouders, burgemeester en directieleden een bezoek gebracht aan de omgeving tussen Lettele en de Vijfhoek. Na de aftrap door Gerard Jutten, voorzitter Kostbaar Salland, in De Spil in Lettele, vertrok men op de fiets, verdeeld in groepen, naar een zevental posten in het buitengebied. Daar maakte men kennis met niet alleen verschillende landschapselementen, maar ook met de vele enthousiaste initatiefnemers en betrokkenen bij het landschap. Landschapselementen met veel verschillende waarden: biodiversiteit, woon- en vestigingsklimaat, recreatieve waarden, gezondheid, etc. 

Een mooie start van het politieke seizoen over een onderwerp dat veel aandacht vraagt. Kernvraag: hoe kunnen we de komende periode nog meer doen aan aanleg, herstel en langjarig beheer van deze waardevolle landschapselementen. 

Delen:

« Terug naar het overzicht