Op pad | 05-09-2019

De gemeenteraad, college van B&W en directie van de gemeente Deventer hebben op 4 september 2019 de start van het politieke seizoen in het teken gezet van Waarden van het Landschap. Op 27 september 2019 gingen gemeenteraad en college van B&W Olst-Wijhe ook op pad om het fraaie landschap in de omgeving van Wijhe te bezoeken.

In een geanimeerde sfeer heeft een groep van 50 raadsleden, wethouders, burgemeester en directieleden van Deventer een bezoek gebracht aan de omgeving tussen Lettele en de Vijfhoek. Na de aftrap door Gerard Jutten, voorzitter Kostbaar Salland, in De Spil in Lettele, vertrok men op de fiets, verdeeld in groepen, naar een zevental posten in het buitengebied. Daar maakte men kennis met niet alleen verschillende  landschapselementen, maar ook met de vele enthousiaste initatiefnemers en betrokkenen bij het landschap. Landschapselementen met veel verschillende waarden: biodiversiteit, woon- en vestigingsklimaat, recreatieve waarden, gezondheid, etc. 

Een mooie start van het politieke seizoen over een onderwerp dat veel aandacht vraagt. Kernvraag: hoe kunnen we de komende periode nog meer doen aan aanleg, herstel en langjarig beheer van deze waardevolle landschapselementen. 

De gemeenteraad en het college van B&W van Olst-Wijhe gingen op 27 september 2019 het veld in. In een positieve en geanimeerde sfeer werden met de huifkar verschillende landschapselementen bezocht en besproken. Het belang van langjarig landschapsbeheer kwam goed over het voetlicht. 

Al in juni van dit jaar werd in Raalte voor gemeenteraadsleden een informatie-avond gehouden. Ook op die avond bleek er veel interesse in het waarom en hoe van langjarig landschapsbeheer. Aanleg, herstel en onderhoud van houtwallen, singels, knotbomen etc. die er voor zorgen dat Salland zo mooi en aantrekkelijk is. 

Kostbaar Salland is blij met deze betrokkenheid van onze gemeenteraden. 

Delen:

« Terug naar het overzicht