Meedoen

Over ons

Doe ook mee. Stichting Kostbaar Salland helpt grondeigenaren met herstel, aanleg en behoud van karakteristieke landschapselementen. Dus meldt u zich aan als u interesse hebt. Zie contact.

Duurzaam beheer

Landschapselementen zijn gemeengoed - iedereen geniet ervan. De kosten voor onderhoud en beheer ervan horen niet alleen bij de eigenaren. Stichting Kostbaar Salland vergoedt eigenaren daarom aanleg, herstel en 21 jaar onderhoud van landschapselementen. Er doen 260 eigenaren mee op dit moment. Helaas is deze regeling Groene Diensten door de provincie stop gezet. Er is op dit moment een wachtlijst van belangstellenden. Samen met gemeenten en de provincie ontwikkelen we nieuwe werkwijzen. Hebt u een groen initiatief ? Meldt u zich dan via info@kostbaarsalland.nl . 

Kijk ook eens op www.groeneblauwedienstenoverijssel.nl  en www.dekrachtvansalland.nl  Zeker ook interessant is de website www.duurzaaminsalland.nl 

Bijdragen en giften

Wilt u als private partij bijdragen aan de Stichting Kostbaar Salland? Wilt u een gift doen? Hebt u andere ideeën of suggesties te versterking van de kwaliteit van Salland? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van de stichting. 

Vrijwilligerswerk

Ook is het voor veel mensen een boeiende uitdaging om zelf de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger. Verschillende IVN-groepen zijn in Salland actief (knotgroepen) en er is een hoogstambrigade, die hoogstamboomgaarden helpt onderhouden. Ook Landschap Overijssel organiseert regelmatig onderhoudsdagen voor particulieren én voor bedrijven (bijvoorbeeld in het kader van teambuilding of als een invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen). 

Kostbaar Salland organiseert zelf geen vrijwilligerswerk. 

Wilt u meer weten over vrijwiligerswerk? Neem dan contact op met Landschap Overijssel www.landschapoverijssel.nl/vrijwilligers of met het IVN  www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst     www.ivn.nl/afdeling/deventer/natuurbeheerswerk  www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte/werkgroepen